5 voor 12 Mediation

Heeft uw relatie nog een kans?

Is er nog een weg terug?

Het gaat niet goed in uw relatie.  U maakt zich ernstige zorgen. U heeft misschien al van alles geprobeerd, maar het lijkt erop dat de ruzies erger worden en de afstand steeds groter. U kunt elkaar niet meer bereiken of begrijpen. De communicatie is ernstig verstoord.Wat u ook doet, het werkt niet en het tij lijkt niet meer te keren.

U denkt wel eens of misschien wel vaak aan scheiden. U vraagt zich af of er nog een weg terug is, een opening om weer nader tot elkaar te komen en een ingang te vinden voor herstel van de relatie. Om de een of andere reden voelt u niet zo veel voor een relatietherapie traject bij een (traditionele) therapeut of u heeft dit traject al bewandeld. Toch wil u uw relatie eigenlijk nog wel een kans geven. Dan is de 5 voor 12 mediation misschien wel wat voor u.

Zit er nog muziek in uw relatie?

De 5 voor 12 mediation is bij uitstek geschikt om na te gaan of er nog een opening is om samen verder te gaan. Om dit daadwerkelijk te kunnen onderzoeken, is uw beider commitment cruciaal. De 5 voor 12 mediation is geen platvorm om een reeds voorgenomen scheidingsmelding te doen. Dan bent u beter op uw plek bij een advocaat die is aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor Familierecht- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (www.verenigingfas.nl).

De 5 voor 12 mediation heeft tot doel om verstoorde communicatie, of anders gezegd, negatieve interactiepatronen die mogelijk een rol spelen in uw relatie - min of meer op de valreep - te identificeren en daar op een andere manier naar te kunnen gaan kijken. U kunt vervolgens besluiten of dat voor u aanleiding is om uw relatie nog een kans te geven en met elkaar aan de slag te gaan om uw relatie nieuw leven in te blazen, of dat er geen weg terug meer is. In dat laatste geval kunt u worden doorverwezen naar een goede advocaat scheidingsmediator (zie hierboven).

De werkwijze bij de 5 voor 12 mediation is gebaseerd op de EFT. Een methode die behalve bij relatietherapie, ook in dit kader praktische houvast biedt en goede perspectieven om patronen te kunnen gaan doorbreken. 

EFT is wetenschappelijk beproefd, biedt overwegend positieve resultaten (bij relatietherapie) en werpt een ander licht op wat er in wezen speelt in een relatie. In de mediationgesprekken wordt u de sleutel aangereikt tot toenadering en er worden zo mogelijk nieuwe openingen gecreëerd.

De 5 voor 12 mediation is op zichzelf geen relatietherapie maar kan uw relatie wel een nieuwe impuls geven van waaruit u samen verder kunt.