5 voor 12 Mediation

Heeft uw relatie nog een kans?

Is er nog een weg terug?

Het gaat niet goed in uw relatie.  U maakt zich ernstige zorgen. U heeft misschien al van alles geprobeerd, maar het lijkt erop dat de ruzies erger worden en de afstand steeds groter. U kunt elkaar niet meer bereiken of begrijpen. De communicatie is ernstig verstoord.Wat u ook doet, het werkt niet en het tij lijkt niet meer te keren.

U denkt wel eens of misschien wel vaak aan scheiden. U vraagt zich af of er nog een weg terug is, een opening om weer nader tot elkaar te komen en een ingang te vinden voor herstel van de relatie. Om de een of andere reden voelt u niet zo veel voor een relatietherapie traject bij een (traditionele) therapeut of u heeft dit traject al bewandeld. Toch wil u uw relatie eigenlijk nog wel een kans geven. Dan is de 5 voor 12 mediation misschien wel wat voor u.

Zit er nog muziek in uw relatie?

Bij Van Londen Mediaton bestaat de mogelijkheid om na te gaan of er nog muziek in uw relatie zit, met andere woorden, of er nog hoop is, hoop dat u samen verder kunt zoals u ooit samen besloten hebt.

U kunt dit doen in een beperkt aantal gesprekken, de zogenaamde 5 voor 12 mediation. Gesprekken die tot doel hebben om de negatieve interactiepatronen die in uw relatie een rol spelen - min of meer op de valreep - te identificeren en hier op een andere manier naar te kunnen gaan kijken. U kunt vervolgens besluiten of dat voor u aanleiding geeft om uw relatie nog een kans te geven en het anders te gaan doen, dan wel dat u met elkaar vaststelt dat er geen weg terug meer is en u toch uit elkaar wil gaan.

De werkwijze is gebaseerd op de EFT methode en biedt praktische houvast en goede perspectieven om patronen te kunnen gaan doorbreken. EFT is wetenschappelijk beproefd, biedt overwegend positieve resultaten en werpt een heel ander licht op wat er in wezen speelt in uw relatie. In de mediationgesprekken wordt u de sleutel aangereikt tot toenadering en er worden nieuwe openingen gecreëerd.

De 5 voor 12 mediation is geen relatietherapie maar kan uw relatie wel een nieuwe impuls geven van waaruit u samen verder kunt.

Opbouw

Het eerste gesprek vindt plaats met u beiden en duurt 1,5 tot 2 uur.
Vervolgens vindt er met ieder van u een apart gesprek plaats van 1,5 uur.
Tot slot is er een afsluitend evaluatiegesprek van 1,5 tot 2 uur.

 

duivelse dialogen

Deze zijn onderscheiden en benoemd door dr. Sue Johnson, de grondlegster van de EFT. Zij onderscheidt de volgende basispatronen:

  1. ‘Zoek de boef’ of ‘niet ik maar jij’: patroon van partners die elkaar over en weer aanvallen (discussie-zonder-eind)
  2. Protestpolka: patroon van een aanvallende partner en een zich terugtrekkende, vermijdende partner (wang- en terugtrekgedrag)
  3. Verstijf en vlucht: patroon van een vermijdende, teruggetrokken houding bij beide partners (isolatie en polarisatie)