Wat zijn de kosten?

De vraag over wat de kosten precies zullen zijn, is een vraag die veel mensen terecht bezighoudt. Het is prettig om te weten waar u aan toe bent. Toch is het antwoord op deze vraag afhankelijk van een aantal factoren zoals onder meer:

  • Gaat het om een 5 voor 12 mediation?
  • Wil u graag individuele (rechts)bijstand?
  • Hoeveel tijd zal een en ander in beslag gaan nemen?
  • Is het nodig om andere deskundigen in te schakelen?
  • Wat kunt u zelf doen?

Dit maakt dat de kosten afhankelijk zijn van de omstandigheden van uw geval en daarom samen met u besproken en voor zover mogelijk ook begroot gaan worden.

Als er afspraken gemaakt zijn over de kosten, zullen deze afspraken aan u worden bevestigd in de correspondentie of vast worden gelegd in een mediationovereenkomst.

Als u wil weten of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, kijk dan op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).Hier vindt u alle informatie over het aanvragen van een toevoeging. Indien u daar ervoor in aanmerking komt, kunt u zich wenden tot een advocaat of mediator die bij de Raad is ingeschreven. Annelies van Londen werkt echter niet op basis van een toevoeging. Tijdens de begroting van de kosten, zal wel met u bekeken worden of u wellicht voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt zodat u een weloverwogen keuze kunt maken over de mogelijkheden die u heeft.

Intake gesprek

Intakegesprek

Het eerste gesprek dat plaatsvindt, is een intakegesprek. Tijdens dit gesprek:

  • maakt u kennis met mij
  • wordt de werkwijze besproken
  • worden de randvoorwaarden van een traject besproken
  • wordt 'in aanzet' het probleem of de vraag besproken

Zo'n gesprek duurt circa 75 minuten en de kosten bedragen € 100,- exclusief BTW.

Oriënterend gesprek

Orienterend gesprek

Aarzeling en terughoudendheid om de hulp van een derde in te roepen is eerder regel dan uitzondering. Het gaat om zeer persoonlijke zaken en niet iedereen wil hierover praten, laat staan met een onbekende derde.

Er bestaat de mogelijkheid om vrijblijvend kennis te maken en informatie in te winnen over de werkwijze. Dit kan samen of alleen. U zit daarmee nergens aan vast. Zo'n gesprek duurt circa 45 minuten en is een ander gesprek dan een intakegesprek.

Zo'n gesprek duurt circa 45 minuten en de kosten bedragen € 65,- exclusief BTW.