Individuele coaching

Individuele coaching

Een scheiding raakt aan de pijlers van ons bestaan. In veel gevallen leidt dit tot het wegvallen een veilige (thuis)basis en bijna vanzelfsprekende zekerheden vallen ook weg. Uw wereld kan hierdoor op losse schroeven komen te staan en behoorlijk aan het wankelen worden gebracht. U kunt overspoeld raken door gevoelens van eenzaamheid en verdriet of bijvoorbeeld verstrikt raken in rancune en boosheid. Het is min of meer eigen aan deze omstandigheden.

Het is niet vreemd of ongebruikelijk, dat er juist in die omstandigheden behoefte ontstaat aan individuele ondersteuning en ruggespraak, anders dan met vrienden of familie. Dit kan bijvoorbeeld zijn met het oog op juridisch advies, maar het kan zeker ook zijn dat u behoefte heeft aan ondersteuning om (beter) om te kunnen gaan met de situatie.

Het doel van individuele coaching is om een rustige en veilige plek te creëren waar u onder professionele begeleiding kunt kijken naar wat er emotioneel speelt en mogelijk speelde, tussen u beiden en bij uzelf. Een plek waar u de dingen op een rijtje kunt zetten en met meer vertrouwen, wijsheid of wat u zelf ook maar belangrijk vindt, beslissingen kunt nemen.

 

duivelse dialogen

Deze zijn onderscheiden en benoemd door dr. Sue Johnson, de grondlegster van de EFT. Zij onderscheidt de volgende basispatronen:

  1. ‘Zoek de boef’ of ‘niet ik maar jij’: patroon van partners die elkaar over en weer aanvallen (discussie-zonder-eind)
  2. Protestpolka: patroon van een aanvallende partner en een zich terugtrekkende, vermijdende partner (wang- en terugtrekgedrag)
  3. Verstijf en vlucht: patroon van een vermijdende, teruggetrokken houding bij beide partners (isolatie en polarisatie)

verdeling van taken

Stilzwijgende taakverdeling

Als we getrouwd zijn nemen we onbewust bepaalde rolpatronen over die in ons gezin van herkomst gewoonte waren. Iedere partner heeft zijn eigen relatie tot geld, qua patronen, thema’s, emoties en overtuigingen. De geldpatronen en gewoonten die we erop nahouden ontvouwen zich in de relatie via onuitgesproken verwachtingen, onbewuste afspraken en projecties. Deze kunnen zich vertalen in een stilzwijgende taakverdeling van bijvoorbeeld enerzijds huishoudelijke taken, beschikbaarheid voor en dienstbaarheid aan het gezin, en anderzijds de financiële verplichting om (hoofd)kostwinner te zijn en te voorzien in de financiële behoeften van het gezin. Niet vaak hebben de partners elkaar gevraagd of ze deze verantwoordelijkheid wilden dragen en of ze akkoord gingen met deze rolverdeling. Noch hebben zij met elkaar afgestemd hoe ze zich gaandeweg voelen bij de bestaande rolverdeling en wat zij misschien graag anders zouden willen zien. Dit wordt misschien wel geuit, maar dan vooral in de duivelse dynamiek die weinig constructief is.