Negatieve interactiepatronen in een ander daglicht.

Opnieuw uitreiken

Het is eerder regel dan uitzondering dat mensen in hun relatie vaste patronen ontwikkelen. Dat hoeft niet tot problemen te leiden tenzij de patronen destructief worden en de relatie in gevaar brengen. Dit kunt u herkennen als u met elkaar verstrikt bent geraakt in een vast stramien van negatieve interacties waar geen ontkomen aan lijkt te zijn. Een vicieuze cirkel waarin de patronen zich keer op keer herhalen en steeds dieper ingesleten raken. Het duivelse aan deze patronen is dat je er samen ingezogen wordt. De aanzuigende kracht is buitengewoon sterk en zeker sterker dan onze neocortex waarmee we logisch en rustig kunnen denken. Bij de duivelse dialogen zijn ons reptielenbrein en zoogdierenbrein aan het woord.

De drie meest fundamentele patronen worden ook wel aangeduid als de zogenaamde duivelse dialogen .Het zal niet verbazen dat deze patronen juist in een echtscheidingssituatie in hun volle omvang aanwezig zijn. Maar in wezen komen ze in iedere relatie voor in meerdere of mindere mate.sterk

Hoe deze patronen te doorbreken? Op welke manieren beïnvloeden negatieve interactiepatronen uw eigen relatie? Een inkijkje in de patronen die zich hier manifesteren kan zeer verhelderend en verfrissend zijn en leiden tot een nieuwe impuls in uw relatie.

Zowel in de gesprekken die tot doel hebben elkaar weer te vinden (5 voor 12 Mediation), als in de gesprekken die tot doel hebben elkaar los te laten (scheidingsmediation en overlegscheiden), komen we deze patronen tegen. In het eerste geval kan bewustwording en inzicht in deze hardnekkige patronen een proces van verandering inzetten en de weg terug naar elkaar mogelijk maken. In het tweede geval kan het de weg om los van elkaar te komen, ook financieel, beter bewandelbaar maken.

De werkwijze is gebaseerd op de EFT methode en biedt praktische houvast en goede perspectieven om patronen te kunnen gaan doorbreken. EFT is wetenschappelijk beproefd, biedt overwegend positieve resultaten en werpt een heel ander licht op wat er in wezen speelt in uw relatie. In de mediationgesprekken wordt u de sleutel aangereikt tot toenadering en er worden nieuwe openingen gecreëerd. Mensen ervaren dit werkelijk als een eye opener!

Als u geïnteresseerd bent kun u meer lezen op de website van EFT, www.eft.nl

 

 

duivelse dialogen

Deze zijn onderscheiden en benoemd door dr. Sue Johnson, de grondlegster van de EFT. Zij onderscheidt de volgende basispatronen:

  1. ‘Zoek de boef’ of ‘niet ik maar jij’: patroon van partners die elkaar over en weer aanvallen (discussie-zonder-eind)
  2. Protestpolka: patroon van een aanvallende partner en een zich terugtrekkende, vermijdende partner (wang- en terugtrekgedrag)
  3. Verstijf en vlucht: patroon van een vermijdende, teruggetrokken houding bij beide partners (isolatie en polarisatie)