Duivelse Dialogen

Negatieve communicatiepatronen

Er zijn drie basispatronen te onderscheiden die de communicatie (ernstig) kunnen verstoren, de zogenaamde duivelse dialogen. Deze dialogen zijn enorm krachtig. Ze versterken zichzelf en houden zichzelf in stand.

Waar het precies begint is niet duidelijk, vergelijkbaar met de vraag van de kip en het ei. Waar het eindigt is ook een lastige, omdat de patronen zichzelf in stand houden en versterken. Al met al, komen de partners door de krachtige werking van het patroon in een vicieuze cirkel terecht.

De verschillende dialogen komen alle drie voor in een relatie maar er is er meestal één die overheerst.

De protestpolka

De ene partner vraagt dwingend aandacht, spuit kritiek, controleert, maakt verwijten, klaagt in feite aan ('persuer') en de andere partner trekt zich terug, vermijdt conflicten, discussies, confrontaties, verdedigt zich en trekt een muur op. ('withdrawer')

Dit is het meest voorkomende patroon en geen goede voedingsbodem voor een liefdesrelatie. Discussies zijn eindeloos en is er vaak sprake van sterk oplaaiende emoties. Het onbegrip en de frustratie nemen steeds verder toe.

Zwarte Pieten Spel of ook wel: zoek de boef

Beide partners zijn verstrikt in een strijd. Wie is hier de schuldige? Slaan, terugslaan, harder terugslaan. Het ligt niet aan mij maar aan jou. Als jij niet A, B of C zou doen, dan was er geen probleem! Niet ik, maar jij! (2 'persuers')

Dit patroon leidt tot escalatie

Zwijgen is niet altijd goud

Ieder trekt zich terug, vermijdt risico's en conflicten en zoekt geen toenadering meer. De partners vermijden elkaar, vluchten weg en zoeken hun heil in bezigheden buitenshuis.Er ontstaat steeds meer afstand en verwijdering. Aanraking en intimiteit zijn verdwenen. De partners zijn vreemden voor elkaar geworden. De eenzaamheid neemt toe. (2 'withdrawers')

Dit is vaak de opmaat naar een scheiding.