"Problems can't be solved at the same level of awareness that created them" - Albert Einstein

(vrij vertaald)

Problemen kunnen niet worden opgelost door er op dezelfde manier naar te blijven kijken als waardoor ze verzaakt zijn.’

Als mensen met andere ogen kunnen gaan kijken naar wat er zich op diepere (emotionele) lagen tussen hen afspeelt, is de weg naar een oplossing van (communicatie)problemen geplaveid.

Graag lever ik een bijdrage aan de bewustwording van wat er op minder direct zichtbare en waarneembare lagen tussen de partners speelt. Vervolgens reik ik hen, zo mogelijk, de handvatten aan om nader tot elkaar te komen. De problemen kunnen dan anders benaderd worden en een oplossing kan vanuit een andere invalshoek gevonden worden.

Annelies van Londen

Verstoorde communicatie...

In het zicht van een scheiding is de communicatie tussen de partners vaak (al) ernstig verstoord. Bij scheidingsmediation wordt er alles aan gedaan om de communicatielijnen open te houden en door middel van overleg en een "informed consent" tot een regeling te komen.

Als de communicatie dermate verstoord is dat de weg van mediation niet bewandeld kan worden, dan lijkt procederen het enige alternatief te zijn. Toch maakt dit het vaak nog veel erger. Zeker niet beter. Procederen biedt namelijk een uitstekende voedingsbodem voor de dynamiek van de duivelse dialogen. Deze voeren dan ook vaak de boven- of ondertoon bij juridische discussies. Een en ander kan vrij gemakkelijk leiden tot een verharding van standpunten, juridisering, polarisatie en escalatie. Dit kunt u vermijden.

Als scheidingsmediation een brug te ver is, is Emotionally Focused Mediation misschien een goede tussenstap!

Voorkom een vechtscheiding!