"Problems can't be solved at the same level of awareness that created them" - Albert Einstein

(vrij vertaald)

Problemen kunnen niet worden opgelost door er op dezelfde manier naar te blijven kijken als waardoor ze verzaakt zijn.’

Betekenis voor partnerrelaties

Wezenlijk is dat partners met nieuwe ogen kunnen gaan kijken naar wat er zich tussen hen afspeelt. Dat biedt al snel ruimte en perspectief om problemen waarin zij zijn vast gelopen of dreigen vast te lopen op een andere, meer effectieve wijze dan voorheen te kunnen gaan aanpakken.

Mijn toegevoegde waarde zie ik in de bijdrage die ik kan hebben aan het vergroten van het inzicht in wat er op minder direct zichtbare en waarneembare lagen speelt tussen de partners en hoe zij dit inzicht kunnen inzetten om (relatie)problemen op te lossen.

Annelies van Londen

Verstoorde communicatie...

Procederen is een uitstekende voedingsbodem voor de dynamiek van de duivelse dialogen. Deze voeren dan ook vaak de boventoon of de ondertoon bij juridische discussies.  Dit kan vrij gemakkelijk leiden tot een verharding van standpunten, juridisering, polarisatie en escalatie. Dit kunt u vermijden!

Voorkom een vechtscheiding!