Kan het ook anders?

Afbeelding van Frans de Waal

Zoals bij de eerste twee afbeeldingen op de homepage is aangegeven, zijn er drie basispatronen te onderscheiden die de communicatie (ernstig) kunnen verstoren en die behoorlijk uitvergroot kunnen worden in een scheidingssituatie.

De vraag is of dit te vermijden valt, of het ook ànders kan.

Scheidingsmediation

Scheidingsmediation biedt u de mogelijkheid om uit het juridische steekspel te blijven en een overlegsituatie met open communicatielijnen te creëren. Constructief overleg is heel goed mogelijk, zij het niet altijd makkelijk. Maar het kan wel! Zie verder bij Scheidingsmediation.

Maar wie weet is het nog niet te laat...

Herstel relatieproblemen

Veel relatieproblemen berusten op een verstoring van de communicatie. Een verstoring die zijn oorsprong vindt in krachtige, zichzelf versterkende patronen. Dit brengt vroeg of laat schade aan uw relatie. Schade met verlies aan vreugde, verbondenheid, geborgenheid en intimiteit. Schade die kan leiden tot een echtscheiding.

Het is in de meeste gevallen goed mogelijk om verstoorde communicatie te traceren en te herstellen. Er zit namelijk een heldere logica achter de aard van de verstoringen en de patronen die we daarbij tegenkomen. Hoe die logica eruit ziet en hoe deze zich manifesteert, zal samen met u onder de loep worden genomen zodat u in de eerste plaats inzicht krijgt in wat er onder de oppervlakte schuil gaat achter de verstoorde communicatie. Met het verworven inzicht heeft u de eerste en belangrijkste stap gezet op weg naar nieuwe perspectieven binnen uw relatie.

In welk stadium is er nog een weg terug?

Een belangrijke vraag is natuurlijk in welk stadium het nog anders kan.Het kan namelijk ook zijn dat de verstoring van de communicatie al zo lang gaande is dat u (te) ver van elkaar verwijderd bent geraakt en dat een weg terug geen optie meer is of lijkt te zijn. Met ander woorden, dat u voorbij het stadium bent waarin herstel nog tot de mogelijkheden behoort.

Indien u zou willen onderzoeken of het in uw geval nog anders kan, kunt u (vrijblijvend) een afspraak maken.  Voor meer informatie kunt u verder lezen bij 5 voor 12 mediation.