Zoek de boef!

Escalatie

We praten via advocaten

De relatie en de communicatie zijn dusdanig verstoord dat het niet meer lukt om met elkaar te praten. Het voeren van overleg, dat juist nu zo hard nodig is, lukt al helemaal niet, laat staan de noodzaak om dingen goed met elkaar af te stemmen.

Het lijkt voor de hand te liggen om er dan maar een advocaat tussen te zetten en de rechtstreekse communicatie helemaal te verbreken. In de regel maakt dit het niet veel beter.

De ander, of de advocaat van de ander, is bijna per definitie de oorzaak van problemen en escalaties. Het ligt gewoonweg allemaal aan de ander. Als die nu maar dit of dat zou doen, of dat juist niet zou doen.... Dit is de "zoek de boef of zwarte pietenspel" dynamiek.

Verontwaardiging groeit aan beide zijden en boosheid en vijandigheid nemen steeds grimmigere vormen aan. Beide partners voelen zich ongezien, onbegrepen en miskend. Hun standpunten verharden zich, de juridische betogen groeien en de escalatie neemt toe. Er ontstaat onderlinge verkilling en verwijdering. De partners ervaren beiden vervreemding van iets dat ooit goed en mooi was.

Hoe kan het zover komen?

Duivelse dialogen bij procederen

Verharding van standpunten, juridisering, escalatie

Procederen biedt een uitstekende voedingsbodem voor de dynamiek van de duivelse dialogen. Dit is ook goed te begrijpen als je kijkt naar wat er zich emotioneel van binnen afspeelt en hoe dit zich vertaalt naar buiten. Het is min of meer eigen aan de situatie en de aard van de dynamiek, dat een en ander leidt tot verharding van standpunten, juridisering en toenemende escalatie.

Behalve de dynamiek van "zoek de boef" (over en weer beschuldigen) komt er ook een andere variant veel voor.

Naarmate de druk aan de ene kant wordt opgevoerd, neemt de bereidheid aan de andere kant om iets te doen of te bewegen, af. Hoe dwingender de ene partner zich opstelt en met eisen komt, hoe minder de andere partner geneigd is daar naar te gaan kijken. Hoe dwingender de brieven de ene advocaat, hoe langer de reactie van de andere advocaat op zich laat wachten. Een impasse ligt al snel op de loer. De rechter moet de knoop dan maar gaan doorhakken en dat leidt lang niet altijd tot een gewenste uitkomst, alleen al niet vanwege het tijdspad en de kosten.

Kan het ook anders?