Methode EFT (kopie)

Methode EFT

Wat is EFT?

In de gesprekken wordt gebruik gemaakt van EFT, voluit geschreven Emotionally Focused (couple) Therapy, ofwel  Emotie Gerichte Relatie Therapie.

EFT Laat partners zien in welke patronen ze verstrikt geraakt zijn en verkent met hen waardoor en hoe het patroon wordt opgeroepen. Door dit te gaan begrijpen en vooral ook te ervaren, ontstaat er bewustwording en een opening om het anders te doen.

EFT is een model voor relatietherapie, gebaseerd op de hechtingstheorie van John Bowlby. Het stelt de emoties van de partners centraal.

Onderzoek naar de effecten van EFT laat zien dat escalaties en ruzies al vrij snel minder worden, maar vooral ook dat paren zich na het afsluiten van het traject dichter bij elkaar voelen staan en conflicten en meningsverschillen samen goed kunnen oplossen.

Stevige wetenschappelijke grondslag

De methode EFT is wetenschappelijk onderbouwd, empirisch bewezen en laat hele gunstige en blijvende resultaten zien . De methode biedt een logisch, systematisch en gestructureerd kader van waaruit mensen concrete stappen kunnen zetten om hun relatie te verdiepen, te versterken en te maken tot een duurzame, hechte band. Er wordt hen als het ware een wegwijzer aangereikt. De ‘Laws of Love’ zijn geïntegreerd in EFT.

Toepasbaarheid van de methode

Hoewel EFT is ontwikkeld als relatietherapie, is deze methode toepasbaar en waardevol voor meerdere complexe situaties waar partners mee te maken kunnen krijgen, waaronder het omgaan met buitenechtelijke affaires of moeilijke levensstressoren zoals ontslag, chronische ziekte, overlijden van dierbaren.

EFT is ook bijzonder waardevol bij scheidingsmediation of mediation in nalatenschapskwesties. Het biedt een kader waarbinnen de heftige dynamiek tussen de partners of erfgenamen een logische betekenis krijgt die ook goed uitlegbaar is. Kennis van het hoe en waarom, vergroot de kans op een goed verlopend mediationtraject.

Meer over EFT >>>

EFT werd ontwikkeld door twee toonaangevende Canadese psychologen, Dr. Susan Johnson (Engels-Canadees) en Dr. Leslie Greenberg. Talrijke wetenschappelijke onderzoeken ondersteunen de doeltreffendheid ervan.

DE VOORDELEN VAN EFT

Het vergelijkbaar tempo van echtelijke relatie verbetering voor de volgende toonaangevende model van paar therapie is slechts 35%.

Een andere belangrijke bevinding is dat koppels die via de methode van EFT werken hun problemen ook op de langere termijn kunnen oplossen zonder terug te keren naar hun oude ongezonde communicatiepatronen.

Het maakt niet uit hoe klein of groot uw relatieproblemen zijn. EFT kan u helpen bij problemen van allerlei aard, waaronder de vraag hoe u en uw partner kunnen omgaan met de uitdagingen van het leven.

Paren in gelukkig relaties hebben de neiging om te genieten van een betere algemene gezondheid en een beter welbevinden. Onderzoekers hebben vastgesteld dat echtelijke tevredenheid is gekoppeld aan een beter functionerend immuun systeem, voorspoediger herstel van ziekte en verwondingen, en het adequater kunnen omgaan met stressvolle situaties.