Albert Einstein:

“Problems can’t be solved at the same level of thinking that created them”- Albert Einstein

(vrij vertaald)

‘Problemen kunnen niet worden opgelost op het zelfde bewustzijnsniveau dat de problemen veroorzaakte.’

Als mensen met andere ogen kunnen gaan kijken naar wat er zich op diepere (emotionele) lagen tussen hen afspeelt, dan is de weg naar een oplossing van relatieproblemen geplaveid.

Graag lever ik een bijdrage aan de bewustwording van wat er op minder direct zichtbare en waarneembare lagen tussen de partners speelt. Vervolgens reik ik hen, zo mogelijk, de handvatten aan om nader tot elkaar te komen. De problemen kunnen dan anders benaderd worden en een oplossing kan vanuit een (heel) andere invalshoek gevonden worden.

Annelies van Londen